Ir-Russja, Il-Wirt Riforma Tal-LiġiIl-President Vladimir Putin illum enfasizza l-importanza ta’l-adozzjoni mill-Assemblea Federali tal-tielet parti tal-Kodiċi Ċivili, li jkopri l-wirt tad-drittijiet.

Dan huwa importanti fl-istabbiliment ta’leġiżlazzjoni ċivili u l-pass importanti fir-regolament tal-relazzjoni bejn l-istat, l-individwu u l-ekonomija. Hija kwistjoni ta’importanza ekonomika u soċjali minħabba li fuq kollox, jiddefinixxi l-wirt regoli u jneħħi l-diversi ostakoli burokratiċi, Putin qal.

Ir-regoli preċedenti tal-Kodiċi Ċivili baqgħux adegwati għall-darbiet

Huma kkawżati-kunflitti fost il-qraba fuq drittijiet tas-suċċessjoni u taw lok għall-uffiċjali ta’l-abbużi. Il-liġi l-ġdida, il-president kompla, tagħti l-ċittadin individwali totali tal-libertà li jiddisponi minn proprjetà u tiddeċiedi li tiret liema. L-għadd ta’persuni eliġibbli għall-wirt tkun ġiet miżjuda, u l-liġi l-ġdida prattikament l-regoli tat-trasferiment tal-proprjetà lill-istat. Il-liġi kif suppost tipproteġi d-drittijiet tal-inkondizzjonata werrieta — minorenni, xi kategoriji ta’dipendenti u oħrajn ma tkunx tista’taħdem, u għandha l-għan li tintemm il bla skrupli-manipulazzjoni tal-liġi tal-wirt, Putin enfasizzat. L-introduzzjoni tat-tielet parti tal-Kodiċi Ċivili huwa kruċjali fit-triq għall-qafas leġiżlattiv għal proprjetà privata, il-president qal. Persuna naturali tal-xewqa li inħallu l-riżultati tal-ħajja tiegħu l-kisbiet tiegħu u d-dixxendenti dejjem kien u se jibqgħu inċentiv b’saħħtu biex b’suċċess-xogħol u l-jaqilgħu u jibnu mobbli u immobbli l-assi.

Dan huwa importanti fil-konsolidazzjoni ta’bbażata fuq il-liġi tal-istat u lejn l-iżgurar tad-drittijiet ta’l-individwu

Il-leġiżlazzjoni tagħna issa tittratta l-kwistjonijiet li għandhom ħafna drabi jitqiegħdu l-individwi fil-dilemma — kif li jaqsam fost il-werrieta ta’biċċa art, id-dar, oħra proprjetà immobbli, depożiti fil-bank u l-interessi tan-negozju, il-president qal