Ir-russja għandha proċedura simplifikata tal-kisba taċ-ċittadinanza għall-Ukraini r — Russja aħbarijiet tal-lumL-istat ta’Duma adottat abbozz ta’liġi li tistabbilixxi proċedura simplifikata għall-kisba taċ-ċittadinanza u l-permessi ta’residenza għall-Ukraini. Għandu wkoll jippermetti li tħassar id-deċiżjoni dwar l-akkwist tal-russu ċittadinanza ħatja ta’tterroricmu u l-estremicmu, u tintroduċi l-proċedura għal l-ġurament tal-ċittadinanza. Fil-leġiżlazzjoni attwali numru ta’rekwiżiti għal ċittadini barranin u persuni mingħajr stat li jixtiequ jiksbu ċ-ċittadinanza russa. Wieħed minnhom huwa l-obbligu li josservaw l — Il-kostituzzjoni u l-leġiżlazzjoni tal-Federazzjoni russa. Id-deċiżjoni dwar l-akkwist tal-ċittadinanza tal-Federazzjoni russa huwa suġġett għall-kanċellazzjoni jekk l-applikant ippreżenta d-dokumenti foloz jew ovvjament foloz tad-dejta, li għandu jiġi kkonfermat fil-qorti. L-abbozz jistabbilixxi li l-komunikazzjoni tal-informazzjoni falza jista’jkun l-abbuż minn persuna ta’l-obbligu li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni russa, jekk l-għan tal-kisba tan-nazzjonalità kienet l-attivitajiet kontra l-ordni kostituzzjonali tal-Federazzjoni russa. Dan jirreferi għall-tikkommetti reat-preparazzjoni u l-attentat ta’kriminalità tal-terroriżmu jew estremista. Filwaqt li fis-seħħ il-sentenza tal-qorti għal min jikkommetti dawn ir-reati tkun raġuni għat-tħassir tad-deċiżjoni dwar l-akkwist tal-ċittadinanza. Madankollu, hija nnutat li l-kanċellazzjoni ta’deċiżjonijiet dwar l-għoti taċ-ċittadinanza russa biex dawk li nstabu ħatja ta’tterroricmu u l-estremicmu ma kienx japplika għall-konjuġi u t-tfal ta’l-awtur.

Dwar it-test tal-ġurament mill-bidu ta’ġunju, tim ta’deputati, fl-aħħar ipproduċa dokument li kien appoġġjat mill-mexxejja ta’l-fazzjonijiet kollha.»I (l-isem sħiħ) b’mod volontarju u b’intenzjoni tieħu l-ċittadinanza ta’l-Federazzjoni russa jiena naħlef li jirrispettaw il-Kostituzzjoni u l-leġiżlazzjoni tal-Federazzjoni russa, id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tagħha, li jaqdu d-dmirijiet ta’l-ċittadin ta’l-Federazzjoni russa għall-benefiċċju ta’l-istat u s-soċjetà biex jipproteġu l-libertà u l-indipendenza tal-Federazzjoni russa, li għandhom jiġu leali li r-Russja, li jirrispettaw il-kultura, l-istorja u t-tradizzjonijiet», qal fit-test tal-ġurament.

L-passaport tal-ċittadin ta’l-Federazzjoni russa se jinħareġ immedjatament wara li tieħu l-ġurament

L-abbozz jistipula li l-proċedura tat-teħid tal-ġurament tal-ċittadinanza ta’l-Federazzjoni russa se tiġi rregolata mid-digriet presidenzjali. Ukoll, l-abbozz jintroduċi dispożizzjonijiet li jissimplifikaw il — il-proċess tal-kisba taċ-ċittadinanza u l-permess tar-residenza fil-Federazzjoni russa għall-Ukraini. Qabel, il-deputati ta’l-istat ta’Duma spjegat li l-ukraina-ċittadini li jixtiequ li jirrinunzjaw ċittadinanza ta’dan il-pajjiż u li takkwista ċ-ċittadinanza ta’l-Federazzjoni russa, hemm diffikultajiet mal-kisba ta’l-dokumenti meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti ta’l-Ukraina li jikkonferma l-applikazzjoni tagħhom għat-tneħħija tal eżistenti ċittadinanza ukraina.

Biex isolvu din il-problema u żviluppat emendi korrispondenti

Jipprovdi li ċ-ċittadini ta’l-Ukraina li jixtiequ jiksbu iċ-ċittadinanza tal-Federazzjoni russa, jiffirmaw dikjarazzjoni li jirrinunzja l-ċittadinanza ukraina, l-dokument maħruġ minn nutar, kopja waħda jibqa fil-servizz migrazzjoni tal-Federazzjoni russa, l-tieni tmur għall-Ukraina, qal li l-kap tal-Duma-Kumitat dwar il-leġiżlazzjoni Pavel Krasheninnikov. Huwa qal li din id-dikjarazzjoni ser tkun il-bdil tal-ċertifikat, li qabel kellhom jiksbu fil-awtorizzat l-korpi tal — L-ukraina. L-istess proċedura hija prevista għall-Ukraini li jixtiequ jiksbu permess tar-residenza fil-Federazzjoni russa